fbpx

Impact Games

Aký bol rok 2020 v Impact Games?

Rok 2020 bol prvým celým rokom fungovania Impact Games. Mimo sťažené podmienky na spoluprácu s partnermi zapríčinené pandémiou, nám priniesol nové príležitosti, ako aj posilnenie viery v silu a relevantnosť hier vo vzdelávaní. Práve hry sa počas roka tráveného diaľkovým vzdelávaním a home officom čím ďalej tým viac javili ako odpoveď na vyťaženosť učiteľov, demotivovanosť žiakov a únavu rodičov. V našej misii priniesť na slovenský vzdelávací trh balík herného softvéru, ktorý by dokázal odľahčiť prácu učiteľov a zároveň zlepšiť vzdelávací proces žiakov a žiačok na Slovensku, sme tak začali byť v priebehu 2020 ešte motivovanejší. 

Ako vyzeral rok 2020 pre Impact Games?

Už v jeho skorých mesiacoch sa nám podarilo stať sa súčasťou programu Escalator, ktorý realizuje Creative Industry Košice. V rámci programu sme dostali možnosť využiť mentoring od zahraničných profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu. Účasť v Escalatore nám pomohla nastaviť si vnútorné procesy v organizácii, od účtovníctva a finančného manažmentu, komunikačnej stratégie, po fundraising a day-to-day manažment.

Na jar nás veľmi potešilo získanie finančných zdrojov na vývoj prvých herných prototypov.

Prvý vyvíjame v spolupráci s jedným z tímov programu Butterfly Effect, kde sa do procesu vývoja zapájajú v rámci konzultácií aj ďalší dlhoroční experti a expertky na vývoj hier na Slovensku. Hra, na ktorej pracujeme, sa dotýka témy migrácie a bude dostupná pre mobilné platformy. Finančné zdroje na jej vývoj nám poskytol SlovakAid.

Druhý herný prototyp pripravujeme v spolupráci so štúdiom Doublequote, ktoré je mimo iné autorskou skupinou stojacou za Slovenskou hrou roka 2019 – Blood will be Spilled. Hra vyvíjaná pre Impact Games bude v tomto prípade stolová a bude sa venovať téme kritického myslenia v kontexte hoaxov a dezinformácií, ktoré prekvitali v online priestore aj v roku 2020. Za finančný príspevok na jej vývoj ďakujeme Slovenskému inštitútu mládeže Iuventa.

Po jeseni plnej práce nás veľmi teší, že ku koncu roka 2020 sme blízko k dokončeniu prvých prototypov oboch hier, ktoré na jar 2021 čaká testovanie, dopracovanie a postupné predstavenie učiteľom a žiakom na Slovensku. Aj v tomto nám pomôže partnerstvo, ktoré sme v roku 2020 v oblasti spolupráce so školami nadviazali s organizáciou LEAF.

Rok 2021 bude rušný a určite plný zaujímavých hier aj z našej produkcie. Máte sa na čo tešiť!