fbpx

Impact Games

Pandémia COVID-19, budúcnosť práce a hry

Hoci vás možno nadpis tohto článku sprvu zarazí, tieto 3 veci majú toho spoločného viac ako sa na prvý pohľad môže zdať. 

Mnoho expertov a štúdií venujúcich sa dopadu pandémie koronavírusu na spoločnosť argumentuje, že súčasná situácia charakteristická lockdownami a globálnou recesiou, v skutočnosti urýchlila niektoré trendy, ktoré sme mohli pozorovať už dlhšie. Správa Svetového ekonomického fóra (SEF) s výstižným názvom Budúcnosť pracovných miest” dospela k rovnakému záveru. 

Táto pravidelná publikácia mapuje pracovné miesta a zručnosti budúcnosti, dlhodobo sledujúc vývoj a prebiehajúce zmeny v spoločnosti. Správa za rok 2020 sa prirodzene do veľkej miery venovala dopadom pandémie koronavírusu. Berúc do úvahy dlhodobejšiu históriu hospodárskych cyklov, správa ponúka očakávaný výhľad na využívanie technológií, pracovné miesta a zručnosti v najbližších piatich rokoch. V tomto blogu sa pozrieme na pár z jej hlavných zistení:  

  • Automatizácia v spojení s recesiou spôsobenou koronavírusom, vytvára pre pracovníkov “dvojité narušenie” (z angl. ‘double-disruption’). Lockdowny, hospodársky pokles, zavádzanie nových technológií do fungovania firiem do roku 2025 pretransformuje úlohy, pracovné miesta a s nimi súvisiace zručnosti. Štyridsaťtri percent podnikov, ktoré participovali na štúdii pripúšťa zníženie počtu zamestnancov v dôsledku zavádzania nových technológií; na druhej strane 34% plánuje v dôsledku zavádzania nových technológií prijímať novú pracovnú silu. 
  • Hoci počet zaniknutých pracovných miest bude v konečnom dôsledku nižší ako počet novovytvorených “pracovných miest zajtrajška”, na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa vytváranie nových pracovných miest spomaľuje a zanikanie tých nepotrebných zrýchľuje. Na základe predpokladaného vývoja pracovného trhu, správa SEF v súvislosti so zmenami v deľbe práce medzi ľuďmi a strojmi do roku 2025 predpokladá zánik 85 miliónov pracovných miest. Taktiež ale predpokladá vznik 97 miliónov nových rolí, viac prispôsobených novej deľbe práce medzi ľuďmi, strojmi a algoritmami. 
  • Medzery v zručnostiach pretrvajú, pretože tie po ktorých bude dopyt sa v nasledujúcich 5 rokoch zmenia. Medzi kľúčové zručnosti, ktorých dôležitosť sa podľa zamestnávateľov ešte do roku 2025 zvýši, patria kritické a analytické myslenie, schopnosť riešiť problémy, ako aj schopnosť samostatného riadenia (self-management) – a teda aktívne učenie sa, odolnosť, tolerancia voči stresu a flexibilita. V priemere, firmy odhadujú, že približne 40% zamestnancov bude vyžadovať rekvalifikáciu a 94% lídrov z biznisu očakáva, že si zamestnanci v zamestnaní osvoja nové zručnosti. 

Ako tieto dáta a odhady súvisia s hrami? 

Práve hry sú nástrojom, ktorý nám môže s budovaním spomínaných zručností pomôcť. Prekonávanie prekážok, riešenie úloh, či vyhodnocovanie informácií sú všetko bežné súčasti väčšiny hier. Učia nás myslieť v kontexte, premýšľať analyticky a kriticky, riešiť problémy. Pretože bez prispôsobovania sa hernému prostrediu a reagovania na rýchlo sa meniaci kontext na základe okamžitého feedbacku, ktorý je pre hry charakteristický, by sme sa ďaleko v danej hre neposunuli.  

Na kartovej hre, ktorej cieľom je cibriť naše kritické myslenie pracujeme momentálne aj my. Budeme sa v nej venovať dezinformáciám a hoaxom, ktoré zaplavili náš mediálny priestor a predstavujú čím ďalej tým vypuklejší problém v našej spoločnosti. Na jej prvú verziu sa môžete tešiť už túto jar.