fbpx

Impact Games

Impact Games

Impact Games je inovačná ed-tech platforma pre vývoj hier a využívanie gamifikácie a technológií pre pozitívny spoločenský dopad, založená v roku 2019. Veríme, že práve hry a nové technológie sú jednou z najefektívnejších ciest k pozitívnym zmenám vo vzdelávaní a pozitívnym zmenám na úrovni správania jednotlivca, či skupín ľudí.

Sme komunita herných vývojárov a ľudí využívajúcich metódu vzdelávania hrou, ktorú pod svojou strechou združuje naše občianske združenie. Veríme, že vzdelávanie v 21. storočí musí viac reflektovať záujmy a potreby dnešných detí a mladých ľudí, ale aj dospelých. Zároveň musí vzdelávanie urgentne ponúkať priestor na riešenie globálnych a lokálnych problémov a výziev. Využívanie hier vo vzdelávaní v tom vie nesmierne pomôcť.

Hry

V Impact Games veríme že 21. storočie je storočím hier. Veríme, že cez naše hry dokážeme podporovať slobodu, rovnosť šancí, inklúziu, porozumenie či pokoj a relax.​

Vzdelávanie

Hry majú obrovský potenciál kriticky vzdelávať. A to či už vo formálnom, neformálnom alebo spontánnom vzdelávaní detí, mladých či dospelých.

Impact

Aktívne občianstvo je pre nás kľúčová kompetencia každého človeka. Naše hry preto ľudí vedú k dosahovaniu pozitívnych zmien v reálnom svete.

Naše produkty a služby

Gamifactory od Impact Games je unikátnou platformou a knižnicou hier a podkladov pre vzdelávanie a učenie sa cez hry cez platformu získate prístup ku:

  • Vzdelávacím hrám
  • Metodickým podkladom pre využívanie hier na vyučovaní
  • Tréningom a workshopm Impact Games
  • Školskému programu Gamifactory

Náš cieľ je pomôcť školským riaditeľom, učiteľom a rodičom zabezpečiť pre ich žiakov, študentov a deti kvalitné vzdelávacie pomôcky a vzbudiť v nich čo najväčšiu chuť do učenia.

Aaronova dilema

Aaronova dilema rozpráva príbeh mladého muža, ktorý bol donútený zo dňa na deň opustiť svoj domov kvôli vojenskému konfliktu v Sýrii. Vašou úlohou je pomôcť mu rozhodovať sa v ťažkých životných situáciách.

follow me

Kartová hra, ktorá preverí vaše kritické myslenie. Po rozdaní kariet sa hráči zmenia na používateľov sociálnej siete Duckface. Víťazom sa stanú tí, ktorí odhalia najviac hoaxov a získajú najväčší počet sledovateľov – followerov.

Bunky v akcii

Bunky v akcii bude mobilný shooter (eater), ktoý vám prinesie možnosť zabaviť a naučiť sa o krásne komplexných procesoch ľudského imunitného systému. Hra vzniká v spolupráci s Butterfly Effect.

Tím Impact Games

Veronika Golianová

Projects & Partnerships. Vďaka niekoľkoročnému pôsobeniu v medzinárodnej organizácii nabrala prehľad v grantových schémach, manažmente  projektov, tvorbe partnerstiev a advokácii. Zhoršujúce sa postavenie mimovládok a frustrácia z neefektívnosti riešení spoločenských problémov ju priviedli k spoluzaloženiu Impact Games. V Impact Games sa venuje budovaniu partnerstiev a tvorbe kreatívnych projektov.

Jakub Žaludko

Strategy & Projects. Vyštudovaný politológ a antropológ v istom bode zistil, že pozitívne zmeny v spoločnosti sa v akademických článkoch zrealizovať nedajú. Sedem rokov viedol agendu globálneho vzdelávania na Slovensku v Ambrele a v rámci medzinárodnej siete Bridge 47. V Impact Games sa vyžíva snovaním plánov do budúcnosti a projektovaním hier a partnerstiev, ktoré zmenia svet.

Silvester Buček

Game Design. Silvester je herný dizajnér, o ktorom prednáša aj na Masarykovej univerzite v Brne. Je spoluzakľadateľom združenia Vĺčatá, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na využívanie hier vo vzdelávaní. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. V Impact Games má pod dohľadom zmysluplnosť herného dizajnu hier, ktoré združenie vo svojich projektoch privádza na svet.