VYHRAJME SI LEPŠÍ SVET

Impact Games

Impact Games je inovačná platforma pre vývoj hier a využívanie gamifikácie a technológií pre pozitívny spoločenský dopad. Veríme, že práve hry a nové technológie sú jednou z najefektívnejších ciest za pozitívnymi zmenami vo svete, či už v oblasti vzdelávania, kritického myslenia, ochrany životného prostredia, politickej participácie, inklúzie či duševného zdravia.

Hry

V Impact Games veríme že 21. storočie je storočím hier. Veríme, že cez správne nadizajnované hry dokážeme spolu s vami priniesť do našej spoločnosti slobodu, rovnosť šancí, inklúziu, porozumenie či pokoj a relax.

Vzdelávanie

Hry majú obrovský potenciál kriticky vzdelávať. A to či už vo formálnom, neformálnom alebo spontánnom vzdelávaní detí, mladých či dospelých. Aj preto je našim cieľom uviesť ich na trh vzdelávania ako jeden z najefektívnejších nástrojov na dosahovanie pozitívneho dopadu.

Aktivizmus

Vo vzťahu k hrám a vzdelávaniu je pre nás kľúčové aktívne občianstvo. V hrách, ktoré chceme privádzať spolu s vami na svet, bude jedným z hlavných dizajnových elementov priame prepojenie hrania s dosahovaním pozitívnych zmien v reálnom svete.

Čo ponúkame

Naša činnosť je postavená na partnerstvách s hodnotovo orientovanými firmami, mimovládnymi organizáciami, štátnymi inštitúciami a akademickým sektorom, ktorých cieľom je dosahovanie pozitívneho spoločenského dopadu.

Konzultácie

Uvažujete nad novým spôsobom ako pracovať s vašou cieľovou skupinou v oblasti vzdelávania, aktívneho občianstva či inde? Uvažuje nad výrobou konkrétnej hry s ktorou chcete dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad, ale neviete ako na to? Radi s vami prekonzultujeme možnosti ako ciele vašej organizácie či firmy dosiahnuť s čo najväčšou pridanou hodnotou pre našu spoločnosť s využitím potenciálu hier.

Spolupráca

Máme prehľad o aktuálnych zdrojoch financovania v oblasti hier so spoločenským dopadom, ako aj o potenciálnych partneroch, ktorí majú záujem tieto hry tvoriť a používať. Naše skúsenosti s tvorbou a manažmentom veľkých projektov a sieť partnerov a donorov radi prinesieme do projektového partnerstva aj s vami.

Produkcia hier

V rámci našej činnosti zastrešujeme proces produkcie hier od tvorby námetu hry, cez herný dizajn až po publikáciu a distribúciu hier cieľovým skupinám.

Naši partneri

Tím Impact Games

Veronika Golianová

Projects & Partnerships. Vďaka niekoľkoročnému pôsobeniu v medzinárodnej organizácii nabrala prehľad v grantových schémach, manažmente  projektov, tvorbe partnerstiev a advokácii. Zhoršujúce sa postavenie mimovládok a frustrácia z neefektívnosti riešení spoločenských problémov ju priviedli k spoluzaloženiu Impact Games. V Impact Games sa venuje budovaniu partnerstiev a tvorbe kreatívnych projektov.

Jakub Žaludko

Strategy & Projects. Vyštudovaný politológ a antropológ v istom bode zistil, že pozitívne zmeny v spoločnosti sa v akademických článkoch zrealizovať nedajú. Roky vedie agendu globálneho vzdelávania na Slovensku v Platforme rozvojových organizácií Ambrela a v rámci medzinárodnej siete Bridge 47. V Impact Games sa vyžíva snovaním plánov do budúcnosti a projektovaním hier, ktoré zmenia svet.

Silvester Buček

Game Design. Silvester je herný dizajnér, o ktorom prednáša aj na Masarykovej univerzite v Brne. Je spoluzakľadateľom združenia Vĺčatá, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na využívanie hier vo vzdelávaní. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. V Impact Games má pod dohľadom zmysluplnosť herného dizajnu hier, ktoré združenie vo svojich projektoch privádza na svet.