Impact Games

Impact Games je inovačná platforma pre vývoj hier a využívanie gamifikácie a technológií pre pozitívny spoločenský dopad. Veríme, že práve hry a nové technológie sú jednou z najefektívnejších ciest za pozitívnymi zmenami v sektore vzdelávania.

Hry

V Impact Games veríme že 21. storočie je storočím hier. Veríme, že cez naše hry dokážeme podporovať slobodu, rovnosť šancí, inklúziu, porozumenie či pokoj a relax.

Vzdelávanie

Hry majú obrovský potenciál kriticky vzdelávať. A to či už vo formálnom, neformálnom alebo spontánnom vzdelávaní detí, mladých či dospelých.

Aktivizmus

Aktívne občianstvo je pre nás kľúčová kompetencia každého človeka. Naše hry preto ľudí vedú k dosahovaniu pozitívnych zmien v reálnom svete.

Naša ponuka pre školy

Aaronova dilema

Aaronova dilema je mobilná vzdelávacia hra.  Rozpráva príbeh mladého muža, ktorý bol donútený zo dňa na deň opustiť svoj domov kvôli vojenskému konfliktu v jeho krajine.

Vašou úlohou je pomôcť mu rozhodovať sa v ťažkých životných situáciách na jeho strastiplnej ceste plnej prekážok.

Follow me

Follow me

Vzdelávacia kartová hra pre mládež, ktorá preverí vašu schopnosť rozoznať fakt od hoaxu. 

 

Hra vzniká v rámci medzinárodného projektu Games Against Hoaxes, ktorý vedie Impact Games v spolupráci s Doublequote Studio zo Slovenska. Projekt bol finančne podporený zo zdrojov programu Erasmus +.


Momentálne je vo vývoji a jej prvá verzia bude dostupná v lete 2021.

Tréningy

Hrami proti hoaxom

Medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou a pedagógov k metóde game-based learning a jej využití pri budovaní kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.  

Kedy: 6. – 8. júl 2021

Kde: Pirovac, Chorvátsko

Aaronova dilema pre školy

Online tréning pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl k metóde game-based learning a jej využití pri využívaní hry Aaronova dilema na vyučovaní.  

Kedy: 9. a 16. júna

Kde: online platforma Zoom

Naši partneri

Tím Impact Games

Veronika Golianová

Projects & Partnerships. Vďaka niekoľkoročnému pôsobeniu v medzinárodnej organizácii nabrala prehľad v grantových schémach, manažmente  projektov, tvorbe partnerstiev a advokácii. Zhoršujúce sa postavenie mimovládok a frustrácia z neefektívnosti riešení spoločenských problémov ju priviedli k spoluzaloženiu Impact Games. V Impact Games sa venuje budovaniu partnerstiev a tvorbe kreatívnych projektov.

Jakub Žaludko

Strategy & Projects. Vyštudovaný politológ a antropológ v istom bode zistil, že pozitívne zmeny v spoločnosti sa v akademických článkoch zrealizovať nedajú. Roky vedie agendu globálneho vzdelávania na Slovensku v Platforme rozvojových organizácií Ambrela a v rámci medzinárodnej siete Bridge 47. V Impact Games sa vyžíva snovaním plánov do budúcnosti a projektovaním hier, ktoré zmenia svet.

Silvester Buček

Game Design. Silvester je herný dizajnér, o ktorom prednáša aj na Masarykovej univerzite v Brne. Je spoluzakľadateľom združenia Vĺčatá, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na využívanie hier vo vzdelávaní. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. V Impact Games má pod dohľadom zmysluplnosť herného dizajnu hier, ktoré združenie vo svojich projektoch privádza na svet.